คำอธิบายหลักสูตร
เรียนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ  ANATOMY และพื้นฐานการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาจากการปรับใช้ความรู้จาก  KINESIOLOGY     ในชีวิตจริง จริงๆแล้วถ้าเราต้องการนำไปปรับใช้ ต้องเรียนทั้งคู่ รู้พื้นฐานของ ANATOMY เบื้องต้น และรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นควบคู่กันไปด้วย 

คอร์สออนไลน์ MOVEMENT TUTOR (ANATOMY ) เรียนฟรี

คอร์สออนไลน์ MOVEMENT TUTOR เรียนเพื่อรู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้น ไม่ได้เน้นท่องจํา - เน้นเข้าใจ และทําตามคอร์สนี้ต่อยอดให้เราเรียน ANATOMY ได้ง่ายขึ้น และทําให้เราเข้าใจการทํางานของท่าออกกําลังกายต่างๆ มากขึ้น

ลงทะเบียนฟรี

20
คอร์สออนไลน์ทดลอง เรียนฟรี
โครงสร้างหลักสูตร
PRACTICAL ANATOMY MOVEMENT TUTOR 4 นาที
TRANSVERSE PLANE : SPINAL ROTATIONฟรี 4 นาที
BASIC EXERCISES MOVEMENT TUTOR 9 นาที
Backward Lunge ฝึกก้น ขา และการทรงตัวฟรี 9 นาที
BASIC STRETCHES MOVEMENT TUTOR 4 นาที
Lower Back Stretch (Knee To Chest)ฟรี 4 นาที
ADVANCED BACK MOVEMENT TUTOR 8 นาที
Anatomy กล้ามเนื้อปีกฟรี 8 นาที
ADVANCED CHEST & SHOULDER MOVEMENT TUTOR 8 นาที
อยากเล่นกล้ามไหล่โดนๆ ต้องเข้าใจ Anatomy & Movementsฟรี 8 นาที
BOOTY & ABS MOVEMENT TUTOR 11 นาที
Anatomy of Gluteus Maximusฟรี 11 นาที
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

คอร์สออนไลน์ MOVEMENT TUTOR (ANATOMY ) เรียนฟรี

คอร์สออนไลน์ MOVEMENT TUTOR เรียนเพื่อรู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้น ไม่ได้เน้นท่องจํา - เน้นเข้าใจ และทําตามคอร์สนี้ต่อยอดให้เราเรียน ANATOMY ได้ง่ายขึ้น และทําให้เราเข้าใจการทํางานของท่าออกกําลังกายต่างๆ มากขึ้น

ลงทะเบียนฟรี

20
คอร์สออนไลน์ทดลอง เรียนฟรี
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง