คำอธิบายหลักสูตร
Marketing X Branding ต่างกันอย่างไร ถ้าอยาก “ขาย” อะไรบางอย่าง ควรทําเป็นทั้งMarketing และ Branding เพราะการตลาดทําให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าของเรา
การสร้างแบรนด์ทําให้ “ยี่ห้อ” ของเราเป็นที่น่าจดจํา - HACK การตลาด ยุคใหม่ 2021 (อะไรสําคัญ อะไรตกยุค)
- ติวหลักการทํา Branding ท้ังแบบ Personal / Corporate
- Case Study เพียบ! ให้เราได้ศึกษาจากของจริง
- สื่อสารอย่างไรให้คนจดจํา และผูกพันธ์กับแบรนด์ของเรา เนื้อหาทั้งหมด ปรับให้เหมาะกับยุค 2021  

คอร์สออนไลน์ BRANDING & MARKETING

Marketing X Branding ต่างกันยังไง? การ HACK การตลาด ยุคใหม่ 2021++

2,000 THB
1,500 THB

160 นาที
คอร์สออนไลน์ การตลาด
ฟ้าใส พึ่งอุดม
โครงสร้างหลักสูตร
Marketing & Branding 31 นาที
ถ้าเลือกได้ เราอยากซื้อของจากใคร? 4 นาที
การสร้าง BRAND Vs การตลาด 5 นาที
เริ่มต้นสร้าง BRAND 6 นาที
การมองมองการไกล ในระยะยาว 5 นาที
EXERCISE 1 : ปูพื้นฐาน 4 นาที
CASE STUDY 5 นาที
CHAPTER 2 41 นาที
วิิธีการดึงดูดลูกค้า และสร้าง FC 4 นาที
จิตวิทยาในการอ่านใจลูกค้าฟรี 5 นาที
ทำยังไงให้ BRAND ของเราเป็นที่ต้องการ 5 นาที
รู้สึกไม่มีจุดเด่นเลย 5 นาที
คุณค่าของ BRAND 5 นาที
ขายอะไรก็ได้ ถ้านำเสนอตัวเองเป็น 3 นาที
EXERCISE 3 : ฝึกขายของ! 5 นาที
เข้าใจ SALE FUNNEL จากคนแปลกหน้า สู่ลูกค้า 7 นาที
CHAPTER 3 24 นาที
เปิดโลก BRAND IDENTITY 3 นาที
ต้องมีโลโก้ไหม สีอะไรดี? 4 นาที
ทำยังไงให้คนจดจำ BRAND 4 นาที
EXERCISE 4 : วางตัวให้เป็น 6 นาที
EXERCISE 5: VISUAL IDENTITY 5 นาที
CHAPTER 4 15 นาที
ACTION STEP 3 7 นาที
ACTION STEP 2 3 นาที
ACTION STEP 1 4 นาที
CHAPTER 5 0 วินาที
เอกสารประกอบการเรียน 0 วินาที
สรุป ACTIONS 0 วินาที
COMPLETION 3 นาที
เรียนจบคอร์สนี้ ต่อยอดยังไง เรียนอะไรต่อดี 3 นาที
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

คอร์สออนไลน์ BRANDING & MARKETING

Marketing X Branding ต่างกันยังไง? การ HACK การตลาด ยุคใหม่ 2021++

2,000 THB
1,500 THB

160 นาที
คอร์สออนไลน์ การตลาด
ฟ้าใส พึ่งอุดม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง