คำอธิบายหลักสูตร
โน้มน้าวเป็น ถ่ายทอดเก่ง ความรู้สําหรับโค้ช และเทรนเนอร์ฟิตเนส สิ่งที่เทรนเนอร์และโค้ชคิด: อยากหุ่นดีง่ายจะตาย แค่มีวินัย ออกกําลังกาย คุมอาหาร

ทําอย่างไรให้ลูกค้ามีวินัยตั้งใจ ทําทุกอย่างเพื่อฟิตหุ่นได้
คําตอบคือ การโน้มน้าว อย่างมีหลักการ โดยใช้หลักจิตวิทยา เพราะจริงๆ แล้วในโลกนี้ทุกคนมีวินัย แค่ต้องโน้มน้าวให้ถูกจุด
ทำความเข้าใจจิตวิทยาของลูกค้า เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้มากขึ้น สิ่งนี้จะประหยัดเวลาในการสร้างผลลัพธ์
จึงเกิดเป็นความประทับใจและบอกต่อ  

คอร์สออนไลน์ FITNESS COACHING PSYCHOLOGY

แนวทางจิตวิทยาการสอนให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับสายฟิตเนส และสุขภาพ

3,500 THB
2,900 THB

170 นาที
คอร์สออนไลน์ เสริมทักษะอาชีพ
ฟ้าใส พึ่งอุดม
โครงสร้างหลักสูตร
เอกสารประกอบกาารเรียน 0 วินาที
สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี้ 0 วินาที
FITNESS COACHING PSYCHOLOGY 1 ชั่วโมง 54 นาที
จิตวิทยา เกี่ยวกับฟิตเนสอย่างไรฟรี 2 นาที
ปัญหาโลกแตกที่โค้ชและเทรนเนอร์ต้องเจอ 3 นาที
AMBIVALENCE อุปสรรคสําคัญ ที่ทุกคนมองข้าม 4 นาที
ทําไมคนบางคน ไม่มีวินัย? อธิบายด้วยหลักจิตวิทยา 7 นาที
INTELLIGENCE PARADOX ทําไมรู้ทั้งรู้ว่าผัดกระเพราอ้วน แต่ก็ยังกินอยู่ดี 5 นาที
COGNITIVE BIAS ทําไมลูกค้าบางคน แนะนําอะไรไป ก็ไม่ฟัง 7 นาที
TOOLS VS RULES 2 นาที
MAIN TOOL COACHING QUESTIONS 6 นาที
READY ก่อนเริ่ม ต้องเช็คความพร้อมเสมอ 4 นาที
WILLING แค่พร้อมไม่พอ ต้องสมัครใจด้วย! 4 นาที
CASE STUDY ถ้าเจอคนที่ข้ออ้างเยอะ ข้อแม้เยอะ แต่ไม่ทําสักอย่าง ทําอย่างไรดี 4 นาที
AUTONOMY ไม่มีใครอยากโดนจี้เรื่องเดิมซ้ำๆ 5 นาที
เทคนิคการฟังแบบมีEMPATHY 4 นาที
CASE STUDY ตัวอย่างการใช้ COACHING QUESTIONS ผิดทาง! 3 นาที
COMPETENCE ทําอย่างไรให้เขาเชื่อว่า “ทําได้” 4 นาที
CASE STUDY ลูกค้าดื้อ พูดอะไรก็ไม่ฟัง อย่าทำแบบนี้! 4 นาที
BELONGING เทคนิคการรับมือ กับลูกค้าที่ดื้อ 6 นาที
กับดักของการมีมนุษยสัมพันธ์ดีเกินไป!? 3 นาที
FEEDBACK เทคนิคการสร้างกำลังใจ 3 นาที
CASE STUDY กับดักของการสร้างกําลังใจ 3 นาที
CLEAR DIRECTION เทคนิคการให้ข้อมูล 3 นาที
กับดัก ของการให้ข้อมูล 5 นาที
CARE ถ่ายทอดและโน้มน้าวด้วยความใส่ใจ 3 นาที
สรุป 7 นาที

คอร์สออนไลน์ FITNESS COACHING PSYCHOLOGY

แนวทางจิตวิทยาการสอนให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับสายฟิตเนส และสุขภาพ

3,500 THB
2,900 THB

170 นาที
คอร์สออนไลน์ เสริมทักษะอาชีพ
ฟ้าใส พึ่งอุดม