คำอธิบายหลักสูตร
ทักษะการ “สร้างผลลัพธ์” ให้กับลูกค้า นำไปใช้ได้ทั้ง Offline / Online 

จุดเริ่มต้นของการทำการตลาด คือการสร้างผลลัพธ์ให้กับคนอื่น
Propositionผลลัพธ์ vs ความพึงพอใจ ต่างกันอย่างไร 
สื่อสารความคาดหวังก่อนรับเงินลูกค้า! 

เนื้อหาที่สอนในคอร์สนี้ 

- ตั้งเป้าหมายก่อน Outcome Goal
- ต้องรู้จักลูกค้าก่อนจะให้เขาลงมือทำ - เขามีอุปสรรคอะไร? Roadblocks ต่างๆ 
- วางแผนอย่างไร ให้ลูกค้ารู้สึกสนุก และเห็นภาพ 
- Actions ที่ทำให้เกิด Deficit (เชื่อมโยงกับคอร์ส Fatloss Science / Nutrition)
- Actions ที่ทำให้เกิด Surplus 
- วัดผลลัพธ์ที่การลงมือทำ Action Tracking 
- Progression เทคนิคการเพิ่มความท้าทาย ให้ตรงกับเป้าหมาย
- Regression เทคนิคการลดความท้าทาย ให้ไม่ยากเกินไป แต่ยังได้ผลอยู่
- TAKE ACTION ตัวอย่างการปรับใช้เทคนิคทั้งหมด กับการเทรนแบบ Offline/Online

คอร์สออนไลน์ MINI COURSE HOW TO CREATE RESULT

เรียนรู้ทักษะการ “สร้างผลลัพธ์” ให้กับลูกค้า ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้ง Offline / Online

2,000 THB
1,500 THB

80 นาที
คอร์สออนไลน์ เสริมทักษะอาชีพ
ฟ้าใส พึ่งอุดม
โครงสร้างหลักสูตร
เอกสารประกอบกาารเรียน 0 วินาที
สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี้ 0 วินาที
MINI COURSE HOW TO CREATE RESULT 1 ชั่วโมง 26 นาที
BEHAVIOURAL INTERVENTION แนวทางสร้างผลลัพธ์ 8 นาที
GOAL SETTING & EXPECTATIONS ตั้งเป้าหมายยังไง ให้ได้ผลฟรี 7 นาที
ROADBLOCKS ANALYSIS วิเคราะห์อุปสรรค แบบมีหลักการ 10 นาที
FAT LOSS ACTIONS อยากลดไขมันได้ทําแบบนี้ 8 นาที
MUSCLE GAIN ACTIONS อยากเพิ่มกล้าม ทําแบบนี้ 5 นาที
TIMEFRAME & TRACKING ACTIONS ใช้เวลานานแค่ไหนดี 8 นาที
REGRESSION & TROUBLESHOOT แก้ปัญหาระหว่างทาง 6 นาที
PROGRESSION เพิ่มความท้าทาย 8 นาที
การปรับใช้ STEP 1-3 6 นาที
การปรับใช้ STEP 4-5 8 นาที
การปรับใช้ในการทำงานจริง ONLINE VS OFFLINE 8 นาที

คอร์สออนไลน์ MINI COURSE HOW TO CREATE RESULT

เรียนรู้ทักษะการ “สร้างผลลัพธ์” ให้กับลูกค้า ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้ง Offline / Online

2,000 THB
1,500 THB

80 นาที
คอร์สออนไลน์ เสริมทักษะอาชีพ
ฟ้าใส พึ่งอุดม