คำอธิบายหลักสูตร
อยากเล่นกล้ามหลังทุกมัด ให้โดน และปลอดภัย ดัดแปลงท่าเป็น เรียนคอร์สนี้ 
คอร์สเจาะลึกเทคนิคเล่นกล้ามเนื้อหลัง เข้าใจลึกยัน Anatomy + Biomechanics
กล้ามเนื้อหลัง มีหลายมัดมาก นอกจาก Lats และ Rhomboids ยังมี Erector Spinae Trapezius 
ซึ่งการจะเล่นทั้งหมดนี้ให้โดนๆ แบบปลอดภัย และพัฒนาเร็ว ต้องเล่นให้ถูกหลัก 
Anatomy + Biomechanics และปรับท่าให้เหมาะกับตัวเอง
 เพราะแต่ละคน มีโครงสร้างกระดูก 
แขนสั้น ยาว ไม่เท่ากัน และมีปัจจัย และกล้ามเนื้ออื่นๆที่เราต้องคำนึงถึงเพียบ ในคอร์สนี้ จะสอนให้คุณเข้าใจกล้ามเนื้อหลัง และกล้ามเนื้ออื่นๆเพียบ 
(รู้ไหมว่า Anterior Deltoid, Rotator Cuff และ Core Muscles ส่งผลต่อการเล่นกล้ามหลังมากๆ) 
 
  • สิ่งที่จะได้: เรียนท่าเล่นกล้ามหลัง มากกว่า 20 Variations และเข้าใจกล้ามเนื้อ รู้ลึก ตั้งแต่จุดเกาะของกล้ามเนื้อ 
    ไปจนถึงกล้ามเนื้ออื่นๆในบริเวณ เพื่อให้เราวิเคราะห์ท่าที่ถูก และผิด เพื่อให้บริหารเองเป็น ดัดแปลงท่าเป็น และถ่ายทอดได้
  • คอร์สนี้เหมาะกับใคร: คนที่มีพื้นฐานออกกำลังกายมาก่อน และต้องการ Upgrade ความรู้ให้ลึกขึ้น หรือเทรนเนอร์ 
    ที่ต้องการถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจท่าออกกำลังกายได้ 
(แนะนำว่าควรเรียน Practical Anatomy และ Basic Exercises มาก่อน)     
 

คอร์สออนไลน์ ADVANCED BACK MOVEMENT TUTOR

ติวเข้มท่าออกกําลังกายเล่น หลัง สะบัก และหน้าแขน พร้อมเคล็ดลับในการเกร็ง และเทคนิคพิเศษเพียบ!

3,000 THB
2,300 THB

175 นาที
คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ เพิ่มกล้าม
ฟ้าใส พึ่งอุดม
โครงสร้างหลักสูตร
ADVANCED BACK MOVEMENT TUTOR 2 ชั่วโมง 56 นาที
การเล่นหลังขั้น "Advanced" และดัดแปลงท่า 2 นาที
Anatomy กล้ามเนื้อช่วงกระดูกสันหลัง 7 นาที
Anatomy กล้ามเนื้อปีกฟรี 11 นาที
Anatomy กล้ามเนื้อบีบสะบัก 8 นาที
บทบาทของ Core Stability กับการเล่นหลัง 5 นาที
บทบาทของ Scapula Stability กับการเล่นหลัง 7 นาที
บทบาทของ Rotator Cuff กับการเล่นหลัง 10 นาที
บทบาทของ กล้ามอก และไหล่ กับการเล่นหลัง 6 นาที
เข้าใจต้นตระกูลของท่าบริหารกล้ามหลัง (ถ้ารู้จะดัดแปลงท่าได้เอง) 4 นาที
Scapula Depression ท่าเตรียมสะบัก และหลัง ให้มั่นคง 8 นาที
เจาะลึกท่า Lat Pull Down 12 นาที
เจาะลึกท่า Pull up 8 นาที
ดัดแปลงท่า Pull up สำหรับมือใหม่ 5 นาที
ดัดแปลงท่า Pull up Variations 4 นาที
เจาะลึกท่า Horizontal Pull Up 5 นาที
Special Techniques ใช้เทคนิคพิเศษ ช่วยให้ Pull Up ได้มากขึ้น 7 นาที
เจาะลึกท่า Barbell Row 7 นาที
เจาะลึกท่า Cable row 7 นาที
เจาะลึกท่า Cable Row V Grip / Single Arm 8 นาที
เจาะลึกท่า Dumbbell Row 3 นาที
เจาะลึกท่า Straight Arm Row 5 นาที
Special Techniques เคล็ดลับการจับความรู้สึก เวลาเล่นหลัง 7 นาที
Special Techniques เคล็ดลับดัดแปลง Range of Motion 7 นาที
7 เคล็ดลับปรับใช้ความรู้ ในการพัฒนากล้ามหลัง 8 นาที
บทสรุป 2 นาที
เอกสารประกอบการเรียน 0 วินาที
สามารถโหลดเอกสารการสอนได้ที่นี้ 0 วินาที

คอร์สออนไลน์ ADVANCED BACK MOVEMENT TUTOR

ติวเข้มท่าออกกําลังกายเล่น หลัง สะบัก และหน้าแขน พร้อมเคล็ดลับในการเกร็ง และเทคนิคพิเศษเพียบ!

3,000 THB
2,300 THB

175 นาที
คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ เพิ่มกล้าม
ฟ้าใส พึ่งอุดม