คำอธิบายหลักสูตร
"เล่นอก เล่นไหล่ อย่างไรให้โดนสุดๆ เรียนคอร์สนี้ "
  อยาก FOCUS กล้ามเนื้อได้มากกว่านี้ เพื่อท่อนบนหนาๆ ไหล่กว้างๆ” คอร์สเจาะลึกเทคนิคเล่นอก ไหล่ หลังแขน
เล่นให้โดน พัฒนากล้ามเนื้อได้เร็ว ต้องเล่นให้ถูกหลัก Anatomy + Biomechanicsและปรับท่าให้เหมาะกับตัวเอง
ติวเข้ม ท่าออกกําลังกาย เข้าใจลึกยัน Anatomy + Biomechanics


รู้หรือไม่ว่า Biceps ส่งผลต่อการเล่นอก?
ในคอร์สนี้ จะสอนให้คุณเข้าใจมากกว่ากล้ามอก ไหล่ แต่ลงลึกถึงความสัมพันธ์ ของกล้ามเนื้ออื่นๆด้วย

เนื้อหาที่สอนในคอร์สนี้ 
 
  • Anatomy ของกล้ามเนื้อ อก ไหล่ รู้ลึกยันจุดเกาะ ของแต่ละมัดกล้ามเนื้อย่อยๆ 
  • Biomechanics หน้าที่การทำงานของกล้ามเนื้อ ในแต่ละมัด แต่ละมุม ต่างกันอย่างไร
  • เข้าใจกล้ามเนื้อ Antagonists และ Synergists ที่ส่งผลต่อการเล่นอก และไหล่  
  • วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ Rotator Cuff, Biceps, Core Muscles และ Posture ในการเล่นอก และไหล่ 
  • เรียนท่าเล่นอก ไหล่ มาตราฐาน ที่จำเป็นต้องรู้ ทั้ง Compound และ Isolation
  • สอนวิเคราะห์ Variations ดัดแปลงท่า ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และอุปกรณ์ที่มี ดัดแปลงได้มากกว่า 20 รูปแบบ (สอนปรับทิศทางของแรง ความกว้างของมือ องศาต่างๆ ส่งผลอย่างไร) 
  • “Advanced” ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน สามารถนำไปใช้ในการปรับโปรแกรม / หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นอก ไหล่ให้โดนขึ้น 
  • สามารถทำตามได้ และนำไปถ่ายทอดต่อได้เป็นระบบ 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:  คนที่มีพื้นฐานออกกำลังกายมาก่อน และต้องการ Upgrade ความรู้ให้ลึกขึ้น 
หรือเทรนเนอร์ ที่ต้องการถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจท่าออกกำลังกายได้ 


*แนะนำว่าควรเรียน Practical Anatomy และ Basic Exercises มาก่อน


ถ้าอยากรู้ว่าเหมาะกับคอร์สนี้ไหม ลองทำแบบทดสอบนี้ดู
หรือมาทดลองเรียนได้เลย! 

คอร์สออนไลน์ ADVANCED CHEST & SHOULDER MOVEMENT TUTOR

เล่นอก เล่นไหล่ ให้โดนสุดๆ FOCUS กล้ามเนื้อได้ เคล็ดลับในการเกร็ง และเทคนิคพิเศษเพียบ!

3,000 THB
2,300 THB

175 นาที
คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ เพิ่มกล้าม
ฟ้าใส พึ่งอุดม
โครงสร้างหลักสูตร
ADVANCED CHEST & SHOULDER MOVEMENT TUTOR 3 ชั่วโมง
เล่นอก ไหล่ ขั้น Advanced และดัดแปลงท่าเป็น 6 นาที
อยากเล่นกล้ามอกโดนๆ ต้องเข้าใจ Anatomy & Movements 10 นาที
อยากเล่นกล้ามไหล่โดนๆ ต้องเข้าใจ Anatomy & Movementsฟรี 10 นาที
บทบาทของ Stability กับการเล่นอก และไหล่ 11 นาที
บทบาทของ Rotator Cuff กับการเล่นอก และไหล่ 11 นาที
บทบาทของ Biceps กับการเล่นอก และไหล่ 8 นาที
เข้าใจต้นตระกูล ของท่าบริหารกล้ามอก และไหล่ (เพื่อดัดแปลงท่าได้เอง) 7 นาที
เจาะลึกท่า Bench Press 16 นาที
4 รูปแบบ Bench Press Variations 8 นาที
เจาะลึกท่า Dumbbell Press 8 นาที
ดัดแปลงท่า Dumbbell Press 6 นาที
Decline VS Incline ปรับเบาะแบบไหนดี 7 นาที
เจาะลึกท่า Fly ด้วย Dumbbell 9 นาที
เจาะลึกท่า Fly ด้วย Cable / Band 10 นาที
ดัดแปลงท่า Fly เพื่อให้โดนอก มุมต่างๆ 9 นาที
Special Technique เทคนิคพิเศษในการเล่นอก สำหรับท่า Compound 3 นาที
Special Technique เทคนิคพิเศษในการเล่นอก สำหรับท่า Isolation 6 นาที
เจาะลึกท่า Overhead Press 14 นาที
ดัดแปลงท่า Dumbbell Overhead Press 10 นาที
เจาะลึกท่าตระกูล “Raise” เพื่อเน้น Anterior Deltoid 8 นาที
เจาะลึกท่าตระกูล “Raise” เพื่อเน้น Lateral Deltoid 9 นาที
เจาะลึกท่าเล่นไหล่หลัง Posterior Deltoid 11 นาที
Special Technique สำหรับเล่นไหล่: Burn Out 5 นาที
Special Technique: Partial Reps (Deltoid) 5 นาที
เลือก Overload ที่เหมาะสม ในการเล่นอก 6 นาที
บทสรุป 3 นาที
เอกสารประกอบการเรียน 0 วินาที

คอร์สออนไลน์ ADVANCED CHEST & SHOULDER MOVEMENT TUTOR

เล่นอก เล่นไหล่ ให้โดนสุดๆ FOCUS กล้ามเนื้อได้ เคล็ดลับในการเกร็ง และเทคนิคพิเศษเพียบ!

3,000 THB
2,300 THB

175 นาที
คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ เพิ่มกล้าม
ฟ้าใส พึ่งอุดม