คำอธิบายหลักสูตร
เล่นก้นอย่างไร ให้กลมๆ เล่นท้องอย่างไรให้ SIX PACK สวยๆ คอร์ส Movement Tutor: Booty & Abs ติวเข้ม ท่าออกกําลังกาย ก้น ท้อง และขา แถมเคล็ดลับในการเกร็ง และเทคนิคพิเศษเพียบ!
พร้อมท่า “Advanced” ที่ไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน เข้าใจลึกยันหลักการ Anatomy และสามารถนําไปใช้ดัดแปลงท่าเองเป็น
มีลิสท่าออกกําลังกายที่สามารถนําไปปรับใช้ได้ทําให้เล่นกล้ามเนื้อก้น ท้อง และขา ได้โดนมากขึ้น
สามารถปรับใช้ได้กับเครื่องออกกําลังกายหลากหลายรูปแบบ
- เปิดระบบให้เรียนในเดือนกรกฎาคม 2021 -

คอร์สออนไลน์ BOOTY & ABS MOVEMENT TUTOR (PRE-ORDER)

เล่นก้นอย่างไร ให้กลมๆ เล่นท้องอย่างไรให้ SIX PACK สวยๆ รวมถึงเคล็ดลับในการเกร็ง และเทคนิคพิเศษเพียบ!

3,000 THB
2,300 THB

175 นาที
คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ เพิ่มกล้าม
ฟ้าใส พึ่งอุดม
โครงสร้างหลักสูตร

คอร์สออนไลน์ BOOTY & ABS MOVEMENT TUTOR (PRE-ORDER)

เล่นก้นอย่างไร ให้กลมๆ เล่นท้องอย่างไรให้ SIX PACK สวยๆ รวมถึงเคล็ดลับในการเกร็ง และเทคนิคพิเศษเพียบ!

3,000 THB
2,300 THB

175 นาที
คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ เพิ่มกล้าม
ฟ้าใส พึ่งอุดม