คำอธิบายหลักสูตร
มือใหม่ออกกําลังกาย ต้องรู้ท่าอะไรบ้าง อยากเข้าใจทุกท่า รู้ลึกตั้งแต่หลักการ การปรับใช้และดัดแปลง ติวเข้ม ท่าออกกําลังกาย ท้ังตัว สําหรับมือใหม่
เน้นท่าที่ได้ผลจริง ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ผลเร็ว และปลอดภัย เข้าใจลึกถึงหลักการ Anatomy เรียนแล้วสามารถนำไปดัดแปลงเองได้
จัดโปรแกรมออกกําลังกายเองเป็น และต่อยอดไปท่าออกกำลังกายยากๆได้อย่างปลอดภัย
- เปิดระบบให้เรียนในเดือนกรกฎาคม 2021 -

คอร์สออนไลน์ BASIC EXERCISES MOVEMENT TUTOR (PRE-ORDER)

มือใหม่ออกกําลังกาย จำเป็นต้องรู้ท่าอะไรบ้าง สอนให้รู้ลึกตั้งแต่หลักการถึงการปรับใช้เเละการดัดแปลง

3,000 THB
2,300 THB

170 นาที
คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ เพิ่มกล้าม
ฟ้าใส พึ่งอุดม
โครงสร้างหลักสูตร
BASIC EXERCISES MOVEMENT TUTOR 0 วินาที

คอร์สออนไลน์ BASIC EXERCISES MOVEMENT TUTOR (PRE-ORDER)

มือใหม่ออกกําลังกาย จำเป็นต้องรู้ท่าอะไรบ้าง สอนให้รู้ลึกตั้งแต่หลักการถึงการปรับใช้เเละการดัดแปลง

3,000 THB
2,300 THB

170 นาที
คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ เพิ่มกล้าม
ฟ้าใส พึ่งอุดม