คำอธิบายหลักสูตร
อยากเกร็งกล้ามเนื้อได้ดั่งใจ อยากออกกําลังกายเล่นท่าถูกต้อง เช็คท่าตัวเองได้ ได้ผลเร็วขึ้น ต้องเริ่มจากการเข้าใจ “การเคลื่อนไหว” - เรียน Anatomy เข้าใจกล้ามเนื้อและข้อต่อ แบบไม่ต้องจําคําศัพท์ยากๆ เยอะๆ เน้นการปรับใช้ เรียนรู้การขยับของร่างกายคนเราทำได้กี่ทิศทาง วิธีสังเกตว่าท่าไหน “ถูก” ท่าไหน “ผิด” ดูอย่างไร เรียนแล้วเข้าใจการทํางานของท่าออกกําลังกายต่างๆ มากขึ้น ทำให้ออกกำลังกายได้อย่างมีปรสิทธิภาพ ไม่เสียเวลาฟรียเวลาฟรี คอร์สนี้ รับรองว่า แตกต่าง และเห็นภาพ เพราะคัดมาให้เฉพาะสิ่งที่ต้องรู้ เน้นๆ และเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริง คอร์สนี้เหมาะกับ : มือใหม่ที่เริ่มต้นออกกำลังกาย หรือคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว แต่อยาก Upgrade ความรู้ให้ลึกขึ้น  เนื้อหาที่สอนในคอร์สนี้ 
  • ข้อต่อต่างๆ ที่เราใช้งานในการออกกำลังกาย
  • กระดูก และกล้ามเนื้อ ที่ใช้งานบ่อยๆ สอนลึกยันรากศัพท์ภาษาลาติน 
  • เข้าใจบทบาทของกล้ามเนื้อในท่าต่างๆ (Agonist, Antagonist) 
  • เข้าใจการทำงานของกล้ามเนื้อ ประเภทของการเกร็ง (Concentric, Eccentric, Isometric)
  • เข้าใจ Planes of Motion ระนาบการเคลื่อนไหว
  • เข้าใจ Anatomical Movements รูปแบบการเคลื่อนไหว ของมนุษย์ 
  • สาธิตทุกการเคลื่อนไหว ให้รู้ลึก และปรับใช้ได้ในชีวิตจริง เน้นการปรับใช้ ไม่เน้นท่องจำ! 
 

คอร์สออนไลน์ PRACTICAL ANATOMY MOVEMENT TUTOR

เข้าใจ “การเคลื่อนไหว” เพื่อรู้จักร่างกายมากขึ้น ไม่ได้เน้นท่องจํา - เน้นเข้าใจ และทําตามได้อย่างถูกต้อง

3,900 THB
2,300 THB

175 นาที
คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ เพิ่มกล้าม
ฟ้าใส พึ่งอุดม
โครงสร้างหลักสูตร
PRACTICAL ANATOMY MOVEMENT TUTOR 2 ชั่วโมง
เปิดโลก PRACTICAL ANATOMY 4 นาที
JOINTS ข้อต่อต่างๆ ที่ต้องรู้ 4 นาที
BONES กระดูกที่ต้องรู้จัก - ด้านหน้า 8 นาที
BONES กระดูกที่ต้องรู้จัก - ด้านหลัง 10 นาที
MUSCLES กล้ามเนื้อที่ต้องรู้จัก - ด้านหน้า 15 นาที
MUSCLES กล้ามเนื้อที่ต้องรู้จัก - ด้านหลัง 13 นาที
AGONIST VS ANTAGONIST บทบาทในการทำงานของกล้ามเนื้อ 6 นาที
CONTRACTIONS TYPES ประเภทของการเกร็ง 5 นาที
PLANES & MOVEMENTS ระนาบและการเคลื่อนไหว 8 นาที
TRANSVERSE PLANE : SPINAL ROTATIONฟรี 4 นาที
TRANSVERSE PLANE : SHOULDER HORIZONTAL ABDUCTION, ADDUCTION, PROTRACTION, RETRACTION 6 นาที
TRANSVERSE PLANE : SHOULDER EXTERNAL & INTERNAL ROTATION 5 นาที
TRANSVERSE PLANE : HIP EXTERNAL & INTERNAL ROTATION 5 นาที
TRANSVERSE PLANE : WRIST PRONATION & SUPINATION 3 นาที
FRONTAL PLANE : SPINE LATERAL FLEXION 4 นาที
FRONTAL PLANE : SHOULDER ABDUCTION, ADDUCTION, ELEVATION, DEPRESSION 5 นาที
FRONTAL PLANE : HIP ABDUCTION & ADDUCTION 4 นาที
FRONTAL PLANE : ANKLE INVERSION & EVERSION 3 นาที
SAGITTAL PLANE : SPINAL FLEXION & EXTENSION 5 นาที
SAGITTAL PLANE : SHOULDER FLEXION & EXTENSION 3 นาที
SAGITTAL PLANE: ELBOW FLEXION & EXTENSION 4 นาที
SAGITTAL PLANE : WRIST FLEXION & EXTENSION 4 นาที
SAGITTAL PLANE : HIP FLEXION & EXTENSION 5 นาที
SAGITTAL PLANE: KNEE FLEXION & EXTENSION 4 นาที
SAGITTAL PLANE : ANKLE PLANTAR FLEXION & DORSIFLEXION 4 นาที
สรุป PRACTICAL ANATOMY 4 นาที
PRACTICAL ANATOMY ACTIONS และการปรับใช้ 12 นาที
เอกสารประกอบกาารเรียน 0 วินาที
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

คอร์สออนไลน์ PRACTICAL ANATOMY MOVEMENT TUTOR

เข้าใจ “การเคลื่อนไหว” เพื่อรู้จักร่างกายมากขึ้น ไม่ได้เน้นท่องจํา - เน้นเข้าใจ และทําตามได้อย่างถูกต้อง

3,900 THB
2,300 THB

175 นาที
คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ ออกกำลังกาย, คอร์สออนไลน์ เพิ่มกล้าม
ฟ้าใส พึ่งอุดม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง